شیراز - بلوار زند  - ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی استان فارس - طبقه پنجم - دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی استان  تلفن :     19 - 32305410- داخلی 2199  یا
             32122199 -0711

 

E-mail :salamat@sums.ac.ir

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-3 11:19        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ