نام نام خانوادگي  
سمت ، تحصيلات
آقای دکتر سید سعید موسوی
رييس دبیرخانه کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان
آقای دکترصمد امانی
معاون دبیرخانه کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان
خانم مریم زارع
 كارشناس کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان
خانم معصومه پرمون
كارشناس کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان
 
خانم مهگل کرمیکارشناس کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-11-27 13:45        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ