آئین نامه « خانه مشارکت مردم در سلامت استان »

مقدمه 

به استناد بند چهار-پ مصوبه  کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی مورخ 3/11/87 ، آئین نامه « خانه مشارکت مردم در سلامت استان » تشکیل می شود

ماده 1 : اهداف

1)      تسهیل دستیابی به اهداف برنامه جامع سلامت استان

2)      توانمندسازی مردم در ارتقای سلامت خود و محیط

3)      استقرار نظامی برای دسترسی آسان به گروه های مردمی به ویژه گروه های آسیب پذیر ومشارکت آنان در تدوین ،  اجرا و پایش و ارزشیابی طرح های ارتقای سلامت استان

ماده 1 : ارکان و ترکیب

       الف) خانه مشارکت مردم شامل دو رکن اصلی دبیرخانه و شورا است

ب‌)    رئیس شورای مشارکت مردمی از بین اعضای به مدت 2 سال بدون تکرار انتخاب می شود ، دبیر شورا رئیس مرکز بهداشت استان است .

ج‌)      محل تشکیل جلسات در مرکز بهداشت استان است .

1.       اعضای شورای مشارکت مردمی نمایندگان تشکل های مردمی موجود در سطح استان هستند و به شرح زیر پیش بینی شده است :

      رئیس شورای اسلامی شهر وروستای استان

    نماینده منتخب سازمان های مردم نهاد

     نماینده بهورزان

      نماینده رابطین بهداشتی

     نماینده هیات های مذهبی استان

      نماینده ورزشکاران استان

      نماینده کارگران استان

     نماینده بسیج استان

      نماینده خیرین استان

     نماینده شهرداران و دهیاران

      نماینده ائمه جمعه ، روحانیون مستقر و مبلغین دوره ای

     نماینده هنرمندان استان (نقاشی ، هنرهای تجسمی ، موسیقی ، فیلم و تئاتر )

      نماینده انجمن های صنفی کارفرمایی

      نماینده نهضت سواد آموزی

      نماینده کانون معلمان

     نماینده انجمن اولیاء و مربیان

     نماینده هیات امنای روستایی

     نماینده کمیته امداد

    نماینده تسهیل گران سازمان های مردم نهاد سازمان بهزیستی

      نماینده کانون بازنشستگان کشوری و لشکری

     نماینده دانشجویان ودانش آموزان استان

تبصره : هر آن موقع که شبکه جدیدی مبتنی بر مردم در استان ایجاد شود نماینده آنها با نظر اعضای شورا در این خانه عضویت پیدا می کند .

 

 

ماده 2: وظایف

1.       تنظیم برنامه های راهبردی و سالانه مشارکت گروه های مردمی استان و تامین منابع مالی آن از طریق مشارکت خیرین

2.       تقسیم کار بین شبکه ها بر پایه برنامه های راهبردی و سالانه از طریق نماینده عضو شورا

3.       ایفای نقش « صدای شبکه »  مورد نظر با استفاده از ابزار تحقیقاتی (بیان مشکلات و نحوه پیشرفت برنامه های سلامت )

4.       تعریف نظام دسترسی به اعضای هر شبکه توسط نماینده عضو و تصویب آن در شورا

5.       توزیع نظام مند پیام های شیوه زندگی سالم و دریافت بازخوردها

6.       دریافت اخبار پیشرفت سلامت استان و انعکاس آن به اعضای شبکه

7.       ارایه پیشنهادات خلاق و نوآورانه برای ارتقای سلامت مردم 

8.       تصویب برنامه های مشارکت مردمی و توانمندسازی محلی مردم

9.       ارائه تجربیات موفق استانی در مشارکت مردم توسط نمایندگان شبکه از طریق همایش های فصلی

10.   تدوین برنامه های آموزشی توانمندسازی اعضای شبکه برای  نیازهای در اولویت

11.    پایش برنامه های سلامت در استان

ماده 3: سازوکار تعریف و اجرای پروژه ها

1.       لازم است برای کلیه پروژه هایی که به شبکه های مردمی تفویض می شود ، شرح خدمات توسط اعضای شورا تدوین و تصویب می شود .

2.       اطمینان از تامین مالی و مسئول اجرایی در ارتباط با پروژه های مرتبط با وظایف دستگاه ها لازم است .

 ماده 4: برگزاری جلسات شورا 

1.        شورا در هر فصل یک بار تشکیل جلسه می دهد و جلسات فوق العاده بر اساس نظر معاون رئیس مرکز بهداشت استان تشکیل می شود .      

2.        جلسات شورا با دو سوم اعضا رسمیت پیدا کرده وپیشنهادات با موافقت تعداد نصف بعلاوه یک شرکت کنندگان مصوب می شود .

3.       کلیه  جلسات مستند شده و در همان جلسه به امضای شرکت کنندگان می رسد

4.        پیگیری مصوبات و اطلاع رسانی به رسانه ها بر عهده دبیرخانه خواهد بود .

ماده 5: دبیرخانه

1.       دبیرخانه « خانه مشارکت مردم در سلامت » در مرکز بهداشت استان قرار داشته و منابع مالی آن از طریق منابع خیریه و محل مشارکت های مردمی تامین می شود .

2.       تشکیلات دبیرخانه شامل یک نفر کارشناس سلامت عمومی یا آموزش سلامت  و یک کاردان خواهد بود .

3.       دبیرخانه در طول برنامه پنجم توسعه کشور زمینه ایجاد صندوق حمایت از مشارکت های مردمی را با تجمیع سایر منابع در حیطه بهداشت ، آموزش و پرورش ، مسکن ، ازدواج ، حمایت اجتماعی و ... زیر نظر استانداری فراهم آورد .

ماده 6: بازنگری آئین نامه

این آئین نامه با 6ماده و1 تبصره مورخ 7/4/88 به تصویب هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  رسیده و لازم الاجرا است .بازنگری این آئین نامه با پیشنهاد مشترک  رئیس و دبیر شورا و تصویب هیات امنای دانشگاه قابل انجام است .

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-9-28 13:08        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ