شرح وظایف اجرائی :
1.     مستندسازی پروژه‌ها و پیشرفت برنامه‌های بین‌بخشی مرتبط به سلامت در سازمان محل کار خود
2.     شرکت در جلسات کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی حسب مورد و ارایه گزارش‌های لازم
3.     عضویت ومشارکت فعال در کمیته پایش و عملیاتی کردن برنامه جامع سلامت استان زیر نظر کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی
4.     حمایت از سیاست‌های سازمانی سالم در دستگاه مربوط
5.     هماهنگی و اطلاع رسانی مؤثر برای اجرای پروژه‌های مرتبط و منتج از برنامه جامع سلامت استان
شرح وظایف علمی :
1- کمک به نظارت مؤثر بر پروژه‌های مصوب کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی
2- مشاوره دادن به مدیران و تصمیم‌گیرندگان سازمان در ارتباط با ارزیابی اثرات سیاست‌های سازمانی بر سلامت مصرف‌کنندگان خدمات یا محصولات آن سازمان
3- کمک به ارزیابی اثرات سیاست‌های عمومی آن سازمان بر سلامت
4- شرکت در همایش‌ها و کارگاه‌های آموزشی
 
 وظایف مدون مشاوران سلامت:
1-غربالگری بیماریهای مهم مانند فشارخون ودیابت وچاقی
2-فرهنگ سازی درمورد شیوه زندگی اسلامی- ایرانی
3-افزایش سواد سلامت کارکنان وافزایش حساسیت مدیران وکارکنان درفرآیندهائی که خدمات ومحصولات آنها به نوعی با سلامت مردم سروکارداد
4-ارائه مشاوره به مدیران بخش دولتی وبخش خصوصی درحوزه فعالیت مشاوران سلامت جهت تهیه پیوست سلامت
5-مشارکت و همکاری دربرنامه های جهانی و ملی سلامت
6-برنامه ریزی جهت اجرای مصوبات شورای سلامت وامنیت غذای کشور و استان و عملیاتی نمودن سند سلامت استان و اجرای تفاهم نامه
7-همکاری در تهیه طرح های بین بخشی جهت ارائه به شورای سلامت
8-مشارکت در اجرای طرح های پژوهشی بین بخشی درحوزه سلامت
9-محاسبه شاخص های عدالت درسلامت و انجام مداخلات سازنده و راه اندازی سامانه پایش آن شاخص ها درحوزه سازمان ذیربط
10-راه اندازی شبکه مروجان سلامت درون سازمانی
 
منابع محتوائی دراقدامات بین بخشی:
1-مصوبات شورای سلامت وامنیت غذائی کشور واستان وشهرستان وبخش
2-برنامه جامع سلامت استان
3-کمسیون عوامل اجتماعی سلامت
4-نتایج تحقیقات بین بخشی
 5-ایده ها وپیشنهادات سازمانها ومعاونت های مختلف دانشگاهها
6-مصوبات کارگروهای تخصصی مشاورین سلامت
 
 
شیوه انتخاب مشاورین سلامت:
1.     رابط سازمانی یا مشاورسلامت با معرفی بالاترین مقام ارشد سازمان ذیربط و تأیید کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان برای 4 سال انتخاب می‌شود.
2. حکم پیام‌گزار به طور مشترک توسط بالاترین مقام ارشد سازمان مربوطه و رییس دانشگاه علوم پزشکی صادر می‌شود.
3. معیارهای زیر در فرد مورد نظر باید وجود داشته باشد:
   علاقمندی به و توانایی در انجام وظایف
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-11-27 14:17        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ